expertise

Buro Buyst ondersteunt verzekeringsmaatschappijen bij het afhandelen van schadedossiers in het kader van

  • brandpolis
  • burgerlijke aansprakelijkheid
  • alle bouwplaats risico's
  • rechtsbijstand

Er wordt eveneens technische bijstand geleverd in geval van gerechtsexpertises.

Alle dossiers worden efficiënt en snel behandeld, met duidelijke communicatie.

Wij zijn voornamelijk gespecialiseerd in schadegevallen die gerelateerd zijn aan gebouwen, constructies, structuren.

Wouter beschikt tevens over de nodige vergunning privé-detective zodat aan de wettelijke vereisten voldaan wordt (MBZ: 14.1853.01).